Ascendentes Fritzen

Mathias Theisen

Principal
Johannes Fritzen
Peter Fritzen
Johann Fritzen
Nikolaus Fritzen
Mathias Fritzen
Johann Hermes
Mathias Hillen
Peter Hillen
Adam Hillen
Johann Georg Boeff
Johann Schmitz
Claudinus Theisen
Mathias Theisen
Johann Nikolaus Rambo
Johann Mathias Rambo
Peter Schmitz
Johann Baltes
Jakob Baltes

Mathias Theisen

1765

Agnetis Meinerts.

 

Filhos:

 

Jacobus Theisen (31.03.1785) – Blankenrath

 

Matthias Theisen (12.09.1786) – Blankenrath

 

Joannes Theisen (05.10.1788) – Blankenrath

 

Franciscus Christophorus Theisen (01.03.1791) - Blankenrath

 

Claudius Theisen (05.09.1793) – Blankenrath

Esposa: Maria Rambo

 

Jacobus Theisen (11.12.1795) – Blankenrath

 

Escreva para:

Nilo Momm